ខ្មែរក្រោម

កម្ពុជាក្រោមស្ថិតនៅទិសខាងកើត
ឆៀងខាងត្បូងនៃព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា និង ស្ថិតទិសខាងត្បូងបំផុត
នៃប្រទេសវៀតណាម ហើយ
មានផ្ទៃដី ៦៨,៩៦៥ គ.មក្រលាហើយចែកចេញជា ២១ ខេត្ត/ក្រុង, ស្រុកចំនួន ១៧១ស្រុក, ឃុំចំនួន ១,៣៦៨ឃុំ, ភូមិចំនួន១៤,៧៧៨ភូមិ,មានកោះធំៗចំនួន២គឺកោះត្រល និង​ កោះត្រឡាច ។
សព្វថ្ងៃមានប្រជាជានខ្មែរប្រមាណជា​ ជាង១៣ លាននាក់ មានព្រះសង្ឃជាង ២០,០០០ អង្គ និងមានវត្តព្រះពុទ្ធសាសនា ៥៦៧ វត្ត ។

អំពីខេត្ត
​១.ខេត្ត ព្រះត្រពាំង (យួនទន្រ្ទានយកដោយខុសច្បាប់នៅឆ្នាំ ១៧៣១)​​​
២.ខេត្ត ឃ្លាំង (យួនទន្រ្ទានយកដោយខុសច្បាប់ឆ្នាំ ១៧៥៨)
៣.ខេត្ត មាត់ជ្រូក (យួនទន្រ្ទានយកដោយខុសច្បាប់ឆ្នាំ ១៧១៥)
៤.ខេត្ត ក្រមួនស (យួនទន្រ្ទានយកដោយខុសច្បាប់នៅឆ្នាំ ១៧១៥)
៥.ខេត្ត ពោលើ (យួនទន្រ្ទានយកដោយខុសច្បាប់នៅឆ្នាំ ១៨៤០)
៦.ខេត្ត ពាម (យួនទន្រ្ទានយកដោយខុសច្បាប់នៅឆ្នាំ ១៧១៥)
៧.ខេត្ត ព្រែកឬស្សី (យួនទន្រ្ទានយកដោយខុសច្បាប់នៅឆ្នាំ ១៧៥៨)
៨.ខេត្ត លង់ហោ (យួនទន្រ្ទានយកដោយខុសច្បាប់នៅឆ្នាំ ១៧៣១)​
៩.ខេត្ត ពាមបារ៉ាជ្ញ (យួនទន្រ្ទានយកដោយខុសច្បាប់នៅឆ្នាំ ១៧១៥)​
១០.ខេត្ត រោងដំរី (យួនទន្រ្ទានយកដោយខុសច្បាប់នៅឆ្នាំ ១៧៧០)​
១១.ខេត្ត ទួលតាមោក (យួនទន្រ្ទានយកដោយខុសច្បាប់នៅឆ្នាំ ១៦៩៦)
១២.ខេត្ត ផ្សារដែក (យួនទន្រ្ទានយកដោយខុសច្បាប់នៅ ១៧៥៧)
១៣.ខេត្ត ចង្វាត្រពាំង (យួនទន្រ្ទានយកដោយខុសច្បាប់នៅ ១៦៥១)
១៤.ខេត្ត មេ ស (យួនទន្រ្ទានយកដោយខុសច្បាប់នៅ ១៧៣១)
១៥.ខេត្ត ព្រះសួគ៌ា (យួនទន្រ្ទានយកដោយខុសច្បាប់នៅ ១៦៥១)
១៦.ខេត្ត កោះគង (យួនទន្រ្ទានយកដោយខុសច្បាប់នៅ ១៧៣១)
១៧.ខេត្ត កំពង់គោ (យួនទន្រ្ទានយកដោយខុសច្បាប់នៅ ១៦៦៩)
១៨.ខេត្ត កំពង់ឬស្សី (យួនទន្រ្ទានយកដោយខុសច្បាប់នៅ ១៧៣២)
១៨.ខេត្ត អូកាប់ (យួនទន្រ្ទានយកដោយខុសច្បាប់នៅ ១៦៥១)
២០.ក្រុង ព្រៃនគរ (យួនទន្រ្ទានយកដោយខុសច្បាប់នៅ ១៦៩៦)
២១.ខេត្ត ទឹកខ្មៅ (យួនទន្រ្ទានយកដោយខុសច្បាប់នៅ ១៨៤០)
២២កោះត្រឡាច (យួនទន្រ្ទានយកដោយខុសច្បាប់នៅ ១៧៦៥)
២៣.កោះត្រល់ (យួនទន្រ្ទានយកដោយខុសច្បាប់នៅ ១៩៣៩)

ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់បារាំង​ ពេលនោះសភាបារាំង
ក៏បានអនុម័តច្បាប់មួយ​ ដែលច្បាប់នេះបានកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទាំងមូលអោយទៅអាជ្ញាធ័រយួន
ដើម្បីអោយយួនធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធដោយស្របច្បាប់នាថ្ងៃទី ០៤ ខែ មិថុនា​ ឆ្នាំ ១៩៤៩ ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: